ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพิ่มคุณค่า ยกระดับยางพาราไทยโกยเงินอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศ

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา 16 แห่ง ชมนวัตกรรม แปรรูปยางพาราคุณภาพเพิ่มค่าการผลิต-ส่งออกผลิตภัณฑ์ โชว์ศักยภาพแผ่นปูยางพารา เล็งเสนอรัฐบาลใช้ยางปูถนนแทนยางมะตอยเพราะทนทานลดค่าซ่อมบำรุง หวังผลิตขายให้โรงงานรถยนต์ในประเทศ เชื่อลดต้นทุน-สร้างกำไรเพิ่ม เผยภาพรวมตลาดสินค้ายางแปรรูป 2 ปี ผลตอบรับดีมีคนใช้เริ่ม
          นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมช่องทางตลาดยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับช่องทางการตลาดปัจจุบัน โดยเชิญผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปยางพารา ทั้งสิ้น 16 แห่ง และโรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์เข้าร่วมงาน ซึ่งในงานนี้จะเน้นในเรื่องของการนำผลการนำวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความก้าวหน้าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากยางพารา มาโชว์ให้กับผู้ประกอบการและสหกรณ์ทั้ง 16 แห่งได้ดู เพื่อให้สหกรณ์นำไปดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ ทำจากยางพารา เช่น หมอน ที่นอน รองเท้า ที่รองส้นเท้า เซรั่มยางพารา และเครื่องสำอางจากยางพารา ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังจะเผยแพร่ในขบวนการสหกรณ์เพื่อผลักดันให้เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ป้อนสู่ตลาดในอนาคต โดยจะเน้นถ่ายทอดความรู้ให้สหกรณ์ชาวสวนยางได้นำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาการผลิตยางแผ่นดิบให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
          นอกจากนี้ยังมีการการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา โดยคาดหวังว่าจะสนับสนุนให้สหกรณ์ผู้ผลิตยางขายให้กับบริษัทผู้ใช้ยางโดยตรง โดยเฉพาะบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ผลิตยางรถยนต์ในต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งมีหลายโรงงานตั้งโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น ถ้าสหกรณ์สามารถผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานยางรถยนต์ทุกแห่งที่อยู่ในประเทศได้ จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากขึ้น รวมทั้งโรงงานดังกล่าวจะได้ราคาวัตถุดิบ ที่ลดลง ส่วนในด้านของสหกรณ์ก็มีโอกาสขายยางให้บริษัทต่าง ๆ เป็นการขยายช่องทางตลาดและขายได้ในราคาที่ดีกว่า
          อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลิตภัณฑ์ยางพาราในตลาดนั้น ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คนเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารามากขึ้น ซึ่งในชีวิตประจำวันสินค้าที่มีส่วนประกอบของยางพาราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ โต๊ะ ที่นอน ของใช้ภายในบ้าน ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้การตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการที่กรมฯจัดประชุมเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา เพื่อเป็นช่องทางในการร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาราคายาง และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้เกษตรกร จากที่เคยส่งขายยางดิบไปต่างประเทศ 80% ก็จะหันมาผลิตเพื่อขายในประเทศให้มากขึ้น โดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และเน้นการขายตรงให้กับโรงงานในประเทศ เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก เมื่อสหกรณ์สามารถาผลิตสินค้าคุณภาพตามที่โรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการ ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหกรณ์มากขึ้น