ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ในพื้นที่เมืองพัทยา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" นำทีมบริการออกไปช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำโดยพร้อมเพรียงกันในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยจัดพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 กปภ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จัดกิจกรรม กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง โดยนำทีมออกบริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยา จัดพิธีเปิดและปล่อยขบวนทีมบริการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาให้แก่ลูกค้าของ กปภ.สาขาพัทยา อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 12ตุลาคม 2561 ด้วยการตรวจสอบการชำรุดของระบบประปาและดูแลซ่อมแซมท่อแตก-ท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาให้แก่ลูกค้าและประชาชน
          นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการ กปภ.สาขาพัทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยนั้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติและทำให้สูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์จากสาเหตุการชำรุดเสียหายของระบบประปาภายในบ้านอีกทางหนึ่งด้วย