ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กิจกรรมจิตอาสาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

          พนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับเยาวชน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง ร่วมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล นอกจากนี้นายสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง ยังให้ความรู้ถึงโทษภัยของขยะให้เยาวชน นักท่องเที่ยว ได้ฟังเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและรู้โทษของการทิ้งขยะ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสมานสามัคคีของประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา