ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ติดตาม

          นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า การบริหารจัดการน้ำทุ่งมหาราช ณ เทศบาลตำบลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา