ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

งานประกวดรอบตัดสินและการประกาศผล โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นและ แอนิเมชั่น WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ในหัวข้อ "เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)" เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
          คุณนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า "ปัจจุบัน ไฟฟ้า นั้นเป็น ปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน และที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ แต่ทั้งนี้ ปรากฏว่าประชาชนทั่วไปยังคงมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องพลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยใกล้ตัวที่เกี่ยวพันในการดำรงชีวิตตั้งแต่เช้าจนเข้านอน จนอาจทำให้เรื่องใกล้ตัวนั้นกลับกลายเป็นอยู่ห่างไกลการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ดังนั้น การปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความตระหนักรู้ค่าของไฟฟ้าจึงจำเป็นยิ่ง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีมุ่งมั่นในการส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมองค์ความรู้ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน"
          ภายหลัง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไป เสริมสร้างศักยภาพในการรับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านไฟฟ้า พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต และใช้พลังงานไฟฟ้า การศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า และเพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยจะดำเนินการภายใต้แนวคิด "ประชาร่วมใจ พลังงานไทยยั่งยืน (Sustainable Electricity)" ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล กิจกรรมการประกวด และศูนย์การเรียนรู้
          โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS "เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)" ถือเป็น 1 ในกิจกรรมภายใต้โครงารสร้างเสริมความเข้าใจด้านไฟฟ้าผ่านสื่อดิจิทัล ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าด้วยสื่อที่ตอบโจทย์ประชาชนในสมัยนิยม อย่างหนังสั้นและแอนิเมชั่น ซึ่งโครงการประกวดนั้นเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้ว นับตั้งแต่เริ่มประกาศเปิดรับสมัครเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในวันนี้จะเป็นวันที่ 10 ทีมสุดท้ายจากผู้ประกวด ทั้งหมดกว่าหนึ่งร้อยทีมจากทั่วประเทศ จะได้มานำเสนอผลงานและพรีเซนต์ไอเดียของตน ต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. รศ.ดร. ภิญโญ มีชำนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด อ. ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้กับร่วมภาพยนตร์แอนิเมชั่นพระมหาชนก คุณวันเฉลิม ชูตระกูล Creative Director จากกันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ ผู้กำกับก้านกล้วย คุณปณต อุดม โปรดิวเซอร์จากค่ายทรานฟอร์เมชั่นฟิล์ม และคุณเมษ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้กำกับและผู้ก่อตั้งคอร์สผลิตหนังสั้น Movie DIY โดยผลของการประกวดมีรายละเอียด ดังนี้
          รางวัลชนะเลิศ
          ประเภทหนังสั้น : ทีม MOVING IMAGE
          ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม 5 idiots
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
          ประเภทหนังสั้น : ทีม NorthstarPower
          ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม Nanrae
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
          ประเภทหนังสั้น : ทีม 2KProduction
          ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม DoDone
          รางวัลรางวัลชมเชย ของโครงการ
          ประเภทหนังสั้น : ทีม Untitled004และ ทีม Paracetamol
          ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม Fops

          "สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คาดหวังว่า โครงงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS นี้จะเป็นก้าวเล็กๆ ที่จะจุดประกายให้เกิดความตระหนักรู้ค่าของไฟฟ้า และเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการและแนวคิดในการสร้างสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่จะทำให้เรื่องไฟฟ้าใกล้ตัวประชาชนมากยิ่งขึ้น" เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ประธานในพิธีกล่าวทิ้งท้าย