ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

          วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและร่วมสานต่อ พระราชปณิธานใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความรักความหวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดย ผอ.อ.ส.พ. ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ ณ ผืนป่าในบริเวณ Canopy Walks ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่