ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: วธ. – ความร่วมมือด้านภาพยนตร์

          เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 คณะผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Asian Film Festival เข้าพบนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการจัดเทศกาลภาพยนตร์ Asian Film Festival ในประเทศไทยช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม