ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: พัฒนาสมรรถนะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6

          นพ.โสภณ เมฆธน ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ "กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ" ในงาน "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21" ภาคตะวันออก จัดโดย รพ.ชลบุรี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงพยาบาลชุมชน และพัฒนาศักยภาพรวมถึงสมรรถนะกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน ซึ่งดได้รับเกียรติจาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ดร.ลีวีอู เวดราสโก ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการ ศสช.