ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

“สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐาน ฯ ด้วยระบบ e-Testing System ”

          วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคทฤษฎีด้วยระบบ e-testing ในสาขาพนักงานนวดไทยระดับ 1 ให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2561 สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 24 คน