ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: “สนพ.อำนาจเจริญ จัดทีมออกให้บริการประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน”

          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0 กิจกรรมที่ 1 คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ร้านกรมพัฒ ฯ DSD 4.0 Shop และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ