ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: “สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกและปฐมนิเทศกำลังแรงงานใหม่ รองรับไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 1/2562”

          วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญเปิดฝึกและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 6 สาขาข่างมีผู้เข้ารับการฝึก 23 คน โดยมีนางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศในครั้งนี้