ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

          วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 2/2561 ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562" โดยสถาบันฯได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงาน รับสมัครฝึกอาชีพ และให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีอีกด้วย
          ในการนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและตรวจเยี่ยมเยียนจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองช้างใหม่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก