ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ตร.เปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ 5200 อัตรา

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์กองการสอบ http://www.policeadmission.org วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 61 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.rcm.edupol.org หรือ Facebook : Admission Division