ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

Sripatum Fitness Center ชวนคุณมาออกกำลังกาย พร้อมรับโปรโมชั่น “มีนา มาสุขภาพแข็งแรงกัน”

สมัครสมาชิก ราคาพิเศษสุดๆบุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากรสมัครสมาชิก คนละ 1,800 บาท/ปี/คนศิษย์เก่าสมัครสมาชิก คนละ 3,000 บาท/ปี/คนบุคคลภายนอกสมัครสมาชิก คนละ 5,000 บาท/ปี/คนรายครั้งก็มีนะจ๊ะบุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้งบุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้งสถานที่ติดต่ออาคาร 9 ชั้น 11 โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2397-9Facebook : SPU HCPage : Sripatum Fitness Center: ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุมเวลาเปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00-21.00 น.วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00-18.00 น.วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ ( ปิดบริการ)