ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ตรวจคัดกรอง สุขภาพ (ฟรี) สหคลินิกซอยเพชรบุรี 35 เป็นคลินิกในเครือ โรงพยาบาลสายหยุด

ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง และพาลาเดียม ไอที ประตูน้ำ ร่วมกับ สหคลินิกซอยเพชรบุรี 35  เป็นคลินิกในเครือ โรงพยาบาลสายหยุด ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพ (ฟรี) โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพ ดังต่อไปนี้ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเส้นเลือด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองความเสี่ยงในผู้สูงอายุ

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 4 โซน Aพาลาเดียม ไอที ประตูน้ำ