ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

“Healthy Family Expo 2020” สุขภาพดีทั้งครอบครัวกับชุดตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งแต่วันนี้ – 5 เม.ย. 2563

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญท่านและคนที่ท่านรักเข้ารับการตรวจสุขภาพ กับชุดตรวจสุขภาพ "Healthy Family Expo 2020" ราคา 3,780 – 24,000 บาท อาทิ ชุดตรวจสุขภาพหลักและชุดตรวจผู้สูงวัย(อายุ 60 ปีขึ้นไป) นอกจากนี้ ยังมีชุดตรวจสุขภาพหัวใจ ชุดตรวจสุขภาพสมอง ชุดตรวจสุขภาพสตรี เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ชุดตรวจตาและเลสิก รายการเสริมความงาม และการตรวจสุขภาพฟัน เช่น ชุดตรวจหาความเสี่ยงฟันผุ เป็นต้น สามารถซื้อคูปองชุดตรวจสุขภาพได้ทางเคาน์เตอร์จำหน่าย รพ.กรุงเทพ(ซ.ศูนย์วิจัย) หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทร 02-310-3000 ได้ตั้งแต่วันนี้  –  5 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. (ทั้งนี้ คูปองมีอายุการใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2563) สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รพ.กรุงเทพ(ซ.ศูนย์วิจัย) โทร. 1719