ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดศูนย์บริการด้านการรักษาใหม่

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (คนที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร (คนที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิดศูนย์บริการด้านการรักษาใหม่ 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก, ศูนย์ตรวจการนอนหลับ, ศูนย์ออกซิเจนความดันสูงบำบัด, หน่วยกุมารเวชกรรม, ห้องผ่าตัด, หอผู้ป่วยสามัญรวม, คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ, หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และห้องพักบุคลากร ภายใต้แนวทาง "หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล" โดยนำเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่นำสมัยมาใช้ในการรักษา ลดภาระโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ลดความแออัด และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา เมื่อเร็วๆ นี้