ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานประชุมสัมมนา “เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ชนิดพัลส์สำหรับแพทย์แบบบูรณาการ 2562”

          ขจัดปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ , นกเขาไม่ขัน และปัญหาปัสสาวะในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต พบทางเลือกในการบำบัดโดยการนำวิทยาศาสตร์มาช่วยรักษาอาการผิดปกติของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 

          รับฟังการบรรยาย...
          - เรื่อง "QRS การประยุกต์ใช้ทางคลินิกในการกลับคืนสู่สุขภาพที่ดี : ประสบการณ์หนึ่งปีในประเทศไทย" โดย รศ.ดร.กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - เรื่อง "PelviCenter Therapy ทางเลือกใหม่... สำหรับการรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน" โดย นายแพทย์ ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ

          วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.30 น. 
          ณ ห้องประชุม Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ          

          *ลงทะเบียน 80 ท่านแรก รับคูปองทดลองจำนวน 3 ครั้ง พร้อมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายในงาน