ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ลิ้นหัวใจตีบอันตรายถึงชีวิต ต้องทำอย่างไร?

          ลิ้นหัวใจของคนเรามีทั้งหมด 4 ลิ้น อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ กัน มีหน้าที่หลักคือ ทำให้เลือดไหลไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ให้ไหลย้อนทาง จึงมีหน้าที่เสมือนประตูในหัวใจ ลิ้นหัวใจเอออร์ติกนับเป็นลิ้นที่มีความสำคัญสูง เนื่องจากมีตำแหน่งกั้นอยู่ระหว่างหัวใจห้องซ้ายล่างและหลอดเลือดแดงใหญ่
          โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบคือโรคที่เกิดจากจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกาย ร่วมกับการมีโรคความดัน เบาหวาน ไขมันสูง ทำให้มีหินปูนเกาะสะสมที่ลิ้นหัวใจ เมื่ออายุมากขึ้นลิ้นหัวใจก็จะหนาขึ้นและเปิดได้น้อยลง โรคนี้จึงพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท เป็นสาเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับ หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้เพียงพอ และเกิดผลกระทบอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาต่อร่างกาย
          อาการของภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบได้แก่เจ็บหน้าอก, วูบหมดสติ, เหนื่อยง่าย และอาการอื่นๆ ของภาวะหัวใจล้มเหลว หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษาตั้งแต่ระยะเบื้องต้น จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงควรรีบรักษาตั้งแต่เริ่มตีบระยะแรก
          ปัจจุบันการรักษามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยี TAVI (Transcatheter aortic valve implantation) หรือ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดทดแทนการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าอก มีความแม่นยำปลอดภัย และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการผ่าตัด ลดระยะเวลาการพักฟื้นให้เหลือน้อยลง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม
          ทั้งนี้การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวน TAVI นั้นจำเป็นต้องอาศัยความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และการทำงานร่วมกัน ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามคำแหงมีความพร้อมในการทำหัตถการด้วยวิธี TAVI