ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

จะรู้ได้อย่างไร? ว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่

          จะรู้ได้อย่างไร? ว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่
          - ประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกาย
          - การตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG
          - การตรวจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อจับภาพเคลื่อนไหวของหัวใจ การทำงานและโครงสร้างของหัวใจ
          - การสวนหัวใจ เป็นการตรวจเอกซเรย์โดยสอดสายยางขนาดเล็กเข้าทางหลอดเลือดที่ขาหนีบ และสอดไปตามเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจ สารมีสีชนิดพิเศษจะถูกฉีดผ่านสายยางนี้ เส้นเลือดบริเวณที่ตีบหรืออุดตันก็จะตรวจพบได้จากภาพเอกซเรย์
          - การตรวจหาระดับเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests และCardiac enzyme)
          - การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise StressTest) เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่ออกกำลังกาย โดยการเดินบนสายพาน หรือการปั่นจักรยานอยู่กับที่

          ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง https://bit.ly/341sVtE