ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

AACSB ตอกย้ำบทบาทเชิงบวกต่อสังคม สู่การเชื่อมโยงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

พันธมิตรการศึกษาด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกแสวงหาแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

AACSB International (AACSB) ประกาศสานต่อพันธกิจและเป้าหมายของการศึกษาด้านธุรกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม เพื่อสะท้อนบทบาทของโรงเรียนธุรกิจที่ต้องการเชื่อมโยงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยมี AACSB เป็นแกนนำในการชูประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนธุรกิจในฐานะที่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ขึ้นในสังคม อันเป็นสาระสำคัญใน มาตรฐานการรับรองทางธุรกิจปี 2020 ซึ่งเปิดตัวด้วยเอกสารฉบับสรุปย่อที่มีชื่อว่า Connected for Better: Exploring the Positive Societal Impact of Business Schools

Caryn L. Beck-Dudley ประธานและซีอีโอของ AACSB กล่าวว่า “การแสดงถึงบทบาทเชิงบวกต่อสังคมเป็นคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงการเป็นโรงเรียนธุรกิจที่มีคุณภาพ โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจาก AACSB เป็นผู้นำทาง” พร้อมเสริมว่า “ในฐานะที่เราเป็นสื่อกลางและผู้นำในวงการการศึกษาด้านธุรกิจ AACSB รู้สึกยินดีที่ได้ส่งเสริมความพยายามอันแรงกล้าของโรงเรียนธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ AACSB ที่มีต่อชุมชนซึ่งพวกเขาได้จัดการเรียนการสอนอยู่ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เมื่อร่วมมือกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรที่คล่องตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้เรียน ไม่ว่าจะในระดับมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ในภาคธุรกิจและภาครัฐ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม”

ทั้งนี้ AACSB ได้ระบุขอบเขต 5 ด้านที่โรงเรียนธุรกิจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดบทบาทเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งนำมาจากหัวข้อสำคัญในเอกสาร Collective Vision for Business Education ของ AACSB ดังนี้

- เชื่อมโยงธุรกิจ ชุมชน และภาครัฐเพื่อสร้างประโยชน์
- แก้ไขปัญหาผ่านการแบ่งปันความรู้และการค้นคว้าวิจัย
- บ่มเพาะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย และมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมเผชิญความท้าทายที่ยากลำบาก
- จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมความเจริญและยกระดับเศรษฐกิจ
- สร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ด้วยพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลก

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนธุรกิจ พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง เอกสารฉบับสรุปย่อของ AACSB ได้ระบุถึงขอบเขตเพื่อให้โรงเรียนธุรกิจสามารถกำหนด ทำความเข้าใจ และดำเนินตามบทบาทให้เกิดผลสำเร็จ ผ่านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ ภาวะผู้นำที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการวิจัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและจัดลำดับสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังระบุถึงความท้าทายต่างๆ ที่โรงเรียนธุรกิจมักพบในการกำหนดและวัดผลบทบาทที่มีต่อสังคม และยังมีแบบทดสอบสำหรับการเป็นผู้เปิดการสนทนาในประเด็นนี้ด้วย

ในอีก 12 เดือนข้างหน้าและอนาคตหลังจากนั้น AACSB จะยังคงสานต่อการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ด้วยการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและโครงการต่างๆ รวมถึงการดึงศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและผสานสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อตอกย้ำความพยายามของการศึกษาด้านธุรกิจที่ต้องการสร้างการเชื่อมโยงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า หากต้องการดูเอกสารฉบับสรุปย่อและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ aacsb.edu/societal-impact

เกี่ยวกับ AACSB International

AACSB International (AACSB) เครือข่ายการศึกษาด้านธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1916 เพื่อเชื่อมโยงผู้สอน ผู้เรียน และภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ AACSB ดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศและดินแดน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การเร่งพัฒนานวัตกรรม และการรุกขยายบทบาทของการศึกษาด้านธุรกิจ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ aacsb.edu เพื่อเรียนรู้ว่า AACSB พลิกโฉมการศึกษาด้านธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไร

โลโก้  - https://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_International_Logo.jpg