ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ThoughtWorks ประเทศไทย ได้รับรางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุด” ประจำปี 2563 โดย HR Asia

ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟท์แวร์ระดับโลก ได้รับรางวัลบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2563 จัดอันดับโดย HR Asia นิตยสารด้านทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ThoughtWorks ได้รับรางวัลนี้จากความมุ่งมั่นพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย การเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป

ในทุกๆ ปี HR Asia ได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรในภูมิภาคที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยเกณฑ์การตัดสินสำคัญคือผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานภายในองค์กร

นายพีท เจียมศรีพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ThoughtWorks ประเทศไทย กล่าวว่า "เราเชื่อว่าสิ่งที่ได้ทำในวันนี้ พอวันรุ่งขึ้นก็จะอาจจะล้าสมัยไปแล้ว เพราะเทคโนโลยีเดินหน้าตลอดเวลา เราจึงต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก้าวตามเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันท่วงที ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นของคนในองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญ ThoughtWorks รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล "บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในประเทศไทย" ในสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รางวัลนี้ยืนยันได้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว และจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานตามที่พนักงานต้องการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เพื่อตอบสนองการเติบโตที่รวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิตัลในประเทศไทย"

โครงสร้างองค์กรแบบราบของ ThoughtWorks ได้ส่งเสริมให้พนักงานคิดสร้างสรรค์และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การที่ ThoughtWorks เป็นองค์กรระดับโลกนั้น พนักงานคนไทยจึงมีโอกาสได้ทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงาน ThoughtWorks ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสนับสนุนบุคลากร โดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ อาทิ การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย ThoughtWorks สำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน โดย ThoughtWorks เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะสามารถรังสรรค์การบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า คือ การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับองค์กรและพนักงาน

เกี่ยวกับ ThoughtWorks
ThoughtWorks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 7,000 คน ในสำนักงาน 43 แห่งใน 14 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับลูกค้าแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา