ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

กลต. จัดบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบบัญชีโดยใช้เทคนิค Data Analytics” โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้จัดบรรยายให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี หัวข้อเรื่อง "การตรวจสอบบัญชีโดยใช้เทคนิค Data Analytics" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กษิภัท ธนิตธนาคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบมาบรรยาย ที่สำนักงานใหญ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) วิภาวดี