ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ผนึกพลังสู้ PM 2.5 พัฒนา Sensor for All ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารทนเทศ (GISTDA) พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำของไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การเคหะแห่งชาติ ไมโครซอฟท์ ทรู และเอไอเอส ร่วมจัดงานแถลงข่าวผนึกพลังสู้ PM 2.5 พัฒนา Sensor for All ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะ แอพพลิเคชันที่คิดค้นโดยคนไทยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดย นำข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุฝุ่นพิษเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ChulaEngineering