ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

BEM ต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ฝึกอบรม โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านรถไฟฟ้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา