ข่าวประชาสัมพันธ์สินค้า

ภาพข่าว: CAT จัดกิจกรรม “Click! CAT” อบรมหลักสูตร “LoRaWan for Developer” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล

          นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล ภายใต้ชื่อ "Click! CAT" ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร "LoRaWan for Developer" ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ให้มากขึ้น พร้อมทั้งทราบแนวโน้มการเติบโตของ IoT อันมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายเพื่องาน IoT โดยเฉพาะ ทั้งในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์ (LoRa IoT Device) และแอปพลิเคชัน (LoRa IoT Application) ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561