2 บอส “พีรวัส- เบญจรัตน์ พลประจักษ์” แห่ง “กู๊ด เซนส์ ประเทศไทย” เผยแนวคิดการสร้างแบรนด์ ของ “GST Fibery By Margie คือ การส่งต่อความมีสุขภาพดี

          ท่านมหาตมะ คานธี กล่าวไว้ว่า "ความมั่งคั่ง คือ การมีสุขภาพดี ไม่ใช่การมั่งมีเงินทอง -It's good health that is real wealth and not pieces of gold and silver" จะเห็นได้ว่า "สุขภาพ" เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนความมีสุขภาพดีของมนุษย์ นั่นคือ ต้องมี "ระบบขับถ่ายที่ดี" โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน ที่มีข้อจำกัดในการเลือกรับประทานอาหารด้วยความเร่งรีบ รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะประสบปัญหาอาหารไม่ย่อยหรือท้องผูก นอกจากนั้นพฤติกรรมการไม่กินผัก ซึ่งถือเป็นเรื่องยากของหลายๆ คน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบขับถ่ายผิดปกติ ส่งผลต่อภาวะร่างกาย ที่กระทบกระเทือนไปถึงจิตใจ ทำให้หงุดหงิดง่าย และขาดความกระปรี้กระเปร่า อ่านต่อ…

บอสป๊อป-พีรวัฒน์ พลประจักษ์ ผู้บริหาร “กู๊ด เซนส์ ประเทศไทย” รับรางวัลสุดยอดผู้นำและนักบริหาร ปี 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณพีรวัฒน์ พลประจักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กู๊ดเซนส์ (ประเทศไทย)จำกัด เจ้าของผลติภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์สูง อาหารเสริมของคนรักสุขภาพ "GST Fibery By Margie-จีเอสที ไฟเบอรี่ โดย มาร์กี้" เข้ารับรางวัล "30 CEO Thailand Awards 2018 สุดยอดผู้นำและนักบริหาร" อ่านต่อ…